Uvjeti korištenjaPODRUČJE PRIMJENE
Ovi uvjeti primjenjuju se na sve kupovine proizvoda koji se prodavaju preko ove web stranice od strane tvrtke Miam-Veri d.o.o. prema Vama kao kupcu.

PONUDE, POTVRDE I PRIHVAĆANJA
Sve cijene, citati i opisi na ovim stranicama ne predstavljaju ponudu, a mogu se povući ili izmijeniti u bilo kojem trenutku prije našeg izričitog prihvaćanja narudžbe.
Trudimo se učiniti sve u našim mogućnostima kako bi osigurali da proizvodi koji se pojavljuju na stranicama budu na raspolaganju, ali ne možemo garantirati da su svi proizvodi uvijek dostupni na skladištu. Mi možemo odbiti Vašu narudžbu (bez obveze), ako nismo u mogućnosti izvršiti ili ispuniti narudžbu. U slučaju neispunjenja narudžbe mi ćemo što prije vratiti bilo koje prethodne uplate koje ste napravili za taj proizvod.

Prilikom ispunjavanja narudžbe generira se automatska e-mail potvrda vaše narudžbe. Svrha takve potvrde daje Vam priliku za potvrdu Vaše narudžbe ili ispravak pogreške. Imajte na umu da svaka takva automatska potvrda ne predstavlja formalno prihvaćanje narudžbe. Naše prihvaćanje narudžbe stupa na snagu na mjestu gdje je takva ponuda izričito prihvaćena.

VAŠE IZJAVE
Vi potvrđujete da su informacije koje ste dali prilikom kreiranja narudžbe točne i materijalno je dovoljno za nas da ispunimo Vašu narudžbu. S vremena na vrijeme moguće je da pogreške prilikom programiranja ili prijepisa podataka mogu dovesti do cijena koje nisu točne. Mi općenito imamo točno objavljene cijene, iako zadržavamo pravo u mjeri dopuštenoj zakonom ispraviti cijenu i ponuditi vam nove proizvode ili usluge sa ispravnim tržišnim cijenama u situacijama gdje je oglašena cijena očita pogreška što dokazuje da je znatno ispod tržišne.

CIJENA I UVJETI PLAĆANJA (NE MOŽEMO POTVRDITI CIJENE PRIJE PRIMITKA VAŠE NARUDŽBE)
Cijene za proizvode na ovim stranicama su na snazi u vrijeme primitka narudžbe, osim ako nije drugačije izričito dogovoreno. Cijene mogu biti navedene na stranicama ili narudžbi, ali točna cijena u slučaju bilo kakvog odstupanja je cijena kojom ste obavješteni da je narudžba prihvaćena.
Imamo pravo da u bilo koje vrijeme prije prihvaćanja narudžbe revidirati cijene, uzeti u obzir povećanje troškova, uključujući (bez ograničenja) troškove svih materijala, prijevoza, rada ili povećanja ili nametanje bilo kakvog poreza. Također zadržavamo pravo da vas obavijestiti o bilo kakvoj pogrešci u cijenama prije otpreme proizvoda. U tom slučaju, ako se odlučite nastaviti s ispunjavanjem naloga, potvrđujete da će proizvod biti u skladu s takvim korigiranim cijenama.
Cijene (osim ako nije drugačije navedeno) su u valuti kotirane na stranici.
Plaćanje će se izvršiti prije isporuke i uz takve metode kao što su navedeni na stranici (a ne bilo koji drugi način, osim ako smo dali našu prethodnu suglasnost).
Mi ćemo naplatiti kreditne ili debitne kartice dva radna dana nakon što smo primili obavijest o plaćanju. Zadržavamo pravo da provjerimo kreditne ili debitne kartice prije prihvaćanja narudžbe.
U slučaju neplaćanja zadržavamo pravo dostaviti naš zahtjev prodavatelju za softverski proizvod koji ste kupili, bez dodatne informacije za vas. Kao rezultat toga dobavljač može polagati pravo na potraživanje od vas.

DOSTAVA I RIZIK
Vremenski rokovi isporuke / datumi navedeni na web stranicama u bilo kojem redoslijedu priznanja, prihvaćanja ili drugdje su samo procjene. Dok nastojimo zadovoljiti takve datume, nećemo biti odgovorni Vama u pogledu odlaganja. U slučaju nemogućnosti isporuke proizvode mi ćemo vratiti uplatu na zahtjev.
Isporuka će biti važeća adresa na adresu koju ste poslali. Morate provjeriti adresu isporuke na narudžbi i u slučaju pogreške obavijestiti nas bez odgode. Mi zadržavamo pravo naplatiti uslugu od vas za bilo kakve dodatne troškove koji proizlaze iz promjene koje napravite na adresu za dostavu nakon što pošaljete narudžbu.

PRAVO NA ŽALBU
Kao potrošač ste odgovorni za provjeru proizvoda po isporuci i provjeri da su u zadovoljavajućem stanju, u skladu sa svojim opisom. Ukoliko nas ne obavijestite o bilo kakvim nedostacima u pisanom obliku u roku od 2 (dva) tjedna vaša prava koja proizlaze iz neispravnog proizvoda su isključena.

SOFTWARE
Kada bilo koji proizvod koji dobivate sadrži software, taj software je licenciran od strane nas ili od strane nadležnog licencora / vlasnika predmeta relevantnog krajnjeg korisnika licenčnog ugovora ili drugim licenčnim odredbama priloženim software-u i takav software se ne smije kopirati, prilagoditi, u prijevodu, omogučiti dostupnost trećim stranama, distribuirati, mijenjati, rastaviti, ili kombinirati s bilo kojim drugim softwareom, osim u mjeri u kojoj je to dopušteno u licenčnim odredbama.
Za tehnička pitanja za proizvod koji ste kupili, molimo kontaktirajte dobavljača izravno. Imajte na umu da podrška od dobavljača može biti na engleskom jeziku.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Mi ćemo biti odgovorni za štete koje nastanu u vezi s proizvodima i uslugama ovih uvjeta korištenja u mjeri u kojoj namjere ili grube nepažnje možemo pripisati našim predstavnicima, našim agentima ili nama samima.
Ovo ograničenje odgovornosti vrijedi za sve štete potraživanja, bez obzira na njihovu pravnu osnovu i uključujući ali ne ograničavajući se na obveze za ugovorna, unaprijed ugovorna i kolateralna potraživanja. Ovo ograničenje odgovornosti ne smije ograničavati obvezno zakonsku odgovornost, uključujući odgovornost u okviru šteta uzrokovanih nepažnjom.

OPĆENITO
Vi ne smijete ustupiti svoja prava trećim osobama u skladu s ovim uvjetima.
Ovi Uvjeti poništavaju sve prethodne ugovore i radne dogovore bilo usmene ili pismene, izravne ili neizravne, između nas. Bilo kakav prethodni suprotni nazivi ili odredbe ovime se isključuju. Mi zadržavamo pravo mijenjati ili izmijeniti ove Uvjete bez prethodne najave.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST
Na uvjete poslovanja i korištenja ovih web stranica i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina , kupovina putem telefona kataloška prodaja). Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača.

NAČINI PLAĆANJA
a) Plaćanje uplatom na žiro račun

ISPORUKA PROIZVODA: Naručene artikle isporučujemo Hrvatskom Poštom, City expressom, Overseasom ili drugim kurirskom službom. Isporuka će uslijediti u roku 3 dana od dana narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti dužni smo kupca obavijestiti pisanim, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija. U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmotićeva 43a, Zagreb.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, kupovina putem telefona, kataloška prodaja) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ostala prava i obveze su navedene u priloženom Standardnom Informacijskom Obrascu za jednostrani raskid ugovora.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak . Ostali načini podnošenja prigovora: na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmotićeva 43a, 10000 Zagreb, na e-mail adresu info@software.hr. Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST
Za valjanost i učinkovitost ovih uvjeta biti će mjerodavno pravo Republike Hrvatske uz isključenje UN Konvencije o ugovoru o međunarodnoj prodaji robe (CSIG).
 
MB: 1411799 IBAN: HR8024840081102464534 OIB: 92984332205